image

Dezinfekcijsko društvo Slovenije je neodvisno in prostovoljno združenje ljudi, ki s strokovnim in ljubiteljskim delovanjem delujejo na področju higiene, zdravja in splošnega izboljšanja kakovosti življenja.

Preko izvajanja učinkovitih pristopov in metodologij želimo doseči obsežne spremembe na področju osebne higiene in čistoče bivalnega ter delovnega okolja. Društvo združuje strokovnjake iz različnih področij in sektorjev: zdravnike, znanstvenike, varnostne inženirje, inženirje kemijske tehnologije, laboratorijske inženirje, sanitarne inženirje in druge strokovnjake na področju dezinfekcije.

Namen društva je predstavitev znanstveno dokazanih načinov, praks in raziskav za izboljšanje kakovosti zdravja in življenja. Društvo bo samostojno in v sodelovanju z različnimi strokovnjaki, znanstveniki ter drugimi slovenskimi in mednarodnimi zdravstvenimi ustanovami ozaveščalo javnost o pomenu higiene na različnih področjih.

Zadnje novice

DEJSTVA

Dnevno se ljudje po vsem svetu soočajo s številnimi nalezljivimi boleznimi, kot so diareja in akutne respiratorne bolezni. Letno zgolj ti dve omenjeni bolezni ubijeta več kot dva milijona otrok, mlajših od pet let. Hkrati se svetovno zdravstvo srečuje s problemom nesmotrnega predpisovanja antibiotikov, zaradi česar je vse več bakterij odpornih na protimikrobna zdravila. Bolnišnične okužbe so vsako leto razlog za smrt 40.000 bolnikov v Evropi, kar je zaskrbljujoča številka ob predpostavki, da živimo v bolj razvitem delu sveta.

Vsak posameznik oz. celotna družina lahko ob upoštevanju osnovnih pravil čistoče in higiene prepreči stik z bakterijami in virusi ter posledično okužbo z nevarnimi boleznimi. Že z učenjem in opozarjanjem na redno umivanje oz. razkuževanje rok pred jedjo in po uporabi stranišča lahko rešimo več življenj kot z uporabo cepiv, antibiotikov ali drugih medicinskih ukrepov. Prav skrb za čistočo bivalnega oz. delovnega okolja in higiena rok lahko zmanjšajo število bolezni ali celo smrtnih primerov zaradi okužb z bakterijami ter virusi. Najučinkovitejša metoda za zaščito so preventivni in ne kurativni ukrepi, vendar ljudje še vedno niso dovolj obveščeni in ozaveščeni o možnostih preventive.

Zato se je zbrala skupina strokovnjakov, ki želi izobraževati in ozaveščati ljudi vseh starosti o higieni kot najboljšemu preventivnemu ukrepu v boju proti nevarnim mikroorganizmom in na ta način izboljšati kakovost življenja posameznikov. Hkrati želimo prispevati tudi k učinkovitejši ekonomiki zdravstva, gospodarski rasti z zmanjšanjem stroškov zdravljenja in upadom števila bolniških odsotnosti na delovnem mestu, kar pomeni dobrobit za celotno družbo.

image

POSLANSTVO

Dezinfekcijsko društvo Slovenije skrbi za:

  • izobraževanje in obveščanje splošne in strokovne javnosti preko strokovnih člankov in lastnih publikacij,
  • svetovanje posameznikom ali skupinam s področja higiene (organizacija predavanj, delavnic, izobraževanj, razstav, seminarjev, tečajev, ekskurzij in podobnih aktivnosti s področja delovanja društva),
  • organizacija javnih kampanj in akcij s področja higiene v vsakdanjem življenju,
  • spodbujanje in omogočanje strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj članov društva,
  • sodelovanje in omogočanje raziskovalnih dejavnosti članov društva ter objava izsledkov študij,
  • sodelovanje z različnimi domačimi in tujimi strokovnjaki, inštitucijami ter sorodnimi organizacijami na področju dezinfekcije in kakovostnega življenja,
  • obveščanje javnosti o svojem delovanju preko medijev, spletne strani in socialnega omrežja Facebook, kjer so objavljene vse aktualne teme, dogodki in novice,
  • ostale aktivnosti s področja higiene, dezinfekcije in kakovosti življenja.
image